Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver

Følgende varetages pt. af formanden

 • Underskrive ledererklæringer
 • Sikre at de opgaver som bestyrelsen har ansvaret for bliver udført (ikke nødvendigvis af formanden selv!)
 • Modtage mail fra kommunen. De fleste er irrelevante for Frie Fugle
 • Deltage i arbejdsgrupperne som der er behov for, f.eks. telefonbogsuddeling, hyttedag, m.m. i det omfang at det er muligt
 • Modtage cirka 4 breve om året der sendes fra korpset
 • Udsende dagsorden til samt lede bestyrelsesmøder (4-5 om året efter behov)
 • Deltage i Grupperådsmødet og Gruppeturen. Sikre udsendelse af mødeindkaldelsen tilGrupperådsmødet, samt udarbejdelse af årberetningen som skal fremlægges på Grupperådsmøde

Opgaver for bestyrelsen (brainstormet liste – ikke i prioriteret rækkefølge)

Koordinere følgende:

 • Afholde hyttedag (vedligeholde/rengøring af hytten)
 • Hjemmeside
 • Fjernelse af bambusbusk ved naboen
 • Mailadresser
 • Kontingent
 • Vedligeholde borde / bænke
 • Anskaffelse af rafter og brænde
 • Oprydning af skur
 • Vedligeholdelse af grunden (græs bålplads mm.)
 • Indvendig vedligeholdelse
 • Slå græs (har en til dette)
 • Vaske vinduer
 • Indkøb (toiletpapir, rengøringsartikel)
 • Vedligeholde hytten
 • Glascontainer/flasker
 • Rengøring af hytten
 • Planlægning af og deltagelse i grupperådsmøde
 • Grill
 • Administration
 • Maling af hytte
 • T-shirts / fleece
 • Pulverslukker
 • Fylde førstehjælpskasser / sikre førstehjælpsudstyr
 • Indkøb af papir
 • Indkøb, investeringer
 • Indkøb af pærer, toiletpapir… den slags
 • Indkøb af inventar
 • Gøre rent
 • Få telefon og alarm til at virke
 • Arrangere gruppetur
 • Rekruttering af ledere
 • Holde kontakt til forældrene
 • Tøjvask
 • Planlægning af og deltagelse i gruppeturen
 • Male flagstang
 • Lederhvervning
 • Lampe på vejen / etablere lys langs vejen
 • Lederpleje
 • Vedligeholde traileren
 • Nabokontakt
 • Kopimaskine/Printer i hytten
 • Bestyrelsespleje
 • Computer
 • Skaffe støjvold
 • Vedligeholdelse og reparation af grej (telte, økser mm)
 • Telefongodtgørelse
 • Bygning af raftestativ
 • Kørselsgodtgørelse
 • Nye tørklæder
 • PR
 • Skaffe penge f.eks. telefonbøger
 • Finde forældre til bestyrelse + andre til opgaver
 • Økonomiske rammer